Monica Gimeno a l'Aldea

Doncs un altre vídeo del festival de l'aldea, el dia 1-12-2007.